Texter

Ett urval texter  


Electronic Superhighway katalog

with Ulla Wiggen in conversation

with Séamus McCormack

ARTFORUM November 2019

Cover and Closed Circuit.

Text by Ina Blom on the art of Ulla Wiggen.

ULLAWIGGEN is about her entire art. It reproduces nearly 100 of the artist's paintings since 1963 and has new texts by Daniel Birnbaum, Peter Cornell, Sabeth Buchmann and Caleb Considine. Published by Art & Theory.

Om Ulla Wiggen, a dialogue between

the critics Peter Cornell and Frans Josef

Petersson, is publiched in the series of

Moderna Museet Essä.

                                                                  Böcker

2022 "ULLA WIGGEN" Text av DanielBirnbaum, PeterCornell, Sabeth Buchmann och CalebConsidine.

2020 "KONSTENS FRÅGEFORMULÄR # 1 - 132 "Förord av Magnus Bons

2018  SAK:s Årsbok 2018, till konsten en av alla dagar. "Se och bli sedd, Ulla Wiggens verk", text av Joanna Persman.

2017  "Bokförläggaren och konsten". Brevväxling mellan Gerard Bonnier och Ulla Wiggen 1968, sid. 292 -296.

2016  "A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries". Tanja Rum and Jesper Olsson

2013  "Om Ulla Wiggen" Peter Cornell och Frans Josef Petersson. Skriftserien Moderna Museet Essä.

2008  "Ulla Wiggen Ute Självporträtt" Bia Mankell i Visuella Markörer: bild, tradition, förnyelse, Yvonne Eriksson.


Kataloger och tidskrifter

2022  Lyssna på: "Konstväxling i Tunnelbanan" Henrik Jansson. Läns- och Riksnytt. (Taltidning för synskadade)

2022  "Ogni pupilla è un sole" Mauro Bianchini, Artevarese 30 Agosto

2022  "The Milk of Dreams  Il latte del sogni" Biennale Arte 2022

2022  "Blickpunkter" Text av Bo Madestrand. Konstperspektiv r 1  

2021  "Party for Öyvind",  Utställningskatalog av Barbro Schultz Lundestam och Gunnar Lundestam 

2020  "Wiggen flyger igen" text David Castenfors, foto Erika Rodin och Ulla Wiggen. ARTLOVER nr 46

2020  "Återkomsten" text Sofia Kurman och foto Margareta Bloom Sandebäck. Konstnären nr 2

2019  "Closed Circuit", Ina Blom, Artforum november, även med omslagsbild.

2019  "At the Galleries", Andrea K. Scott, The New Yorker 18 mars.

2018  Divan 1-2, Tidskrift för psykoanalys och kultur. (Endast bilder.) 

2018  "Konst för varje dag", Christina Karlstam, Cora sep 2018

2018  "Ulla Wiggen på Belenius", Andreas Gedin, Konsten.net, 3 februari.

2018  "En skymt av tillvarons mysterier", Silva, Malmsten, Omkonst, 31 januari.

          2018  "Människan i ett nötskal", Andreas Mangione, Kunstkritikk 25 januari.

2018  "Sfären och cirkeln", Peter Cornell, Konsten.net, 22 januari.

2017  Archive gallery 21, Marja-Leena Sillanpää, Venedig.

2016  "Konstens frågeformulär# 22: Ulla Wiggen", Konsten.net. 11 oktober.

2016  "Electronic Superhighway" Omar Kholeif, Whitechapel Gallery, London. 

          Med intervju "Ulla Wiggen in conversation with Séamus McCormack"

2013  "Ulla Wiggen på Moderna Museet" Magnus Bons, Konsten.net, 27 juli.

2013  "Ulla Wiggen", Sara Skoglund, Artlover nr 16.

2013  "Moment Ulla Wiggen", Fredrik Liew, Moderna museet, Stockholm.  

          (The text in English.)

3013  "Ulla Wiggen Elektronisk pop på låg volym", Ulf Eriksson, Bulletinen Nr 2, sid 15-17.

2012  "Ghosts in the Machine", New Museum, New York.

2011  "Ynglingagatan 1 1993-1999", Moderna Museet, Stockholm.

1999  "Svenskt 1900-tal", Ur Stockholms stads konstsamling, Liljevalchs.

1998  "Hjärtat sitter till vänster", Göteborgs Konstmuseum.

1990  "NU Vår tids konst i Gävle", Nils-Göran Hökby.

1983  "Våga se!", Svensk konst 1945 - 1980, Bengt Olvång.

1983  "The Organic Computer", Sciences, New York.

1980  "Nordiska Kvinnor/Nordic Women", Eje Högestätt Ingvar Claeson, Denmark, Finland, Iceland, Norway,Sweden.     

1974  "Realism" Marianne Nanne-Bråhammar, Lunds konsthall.

1974  "Svenskt Prisma. Bilder i 70-talet" Maria Bergom-Larsson, Galleriet, Kulturhuset, Stockholm.

1974  "Schwedische Tage 1974" Mannheim, Tyskland.

1972  "Swedish Art 1972. A Contemporary Theme" Beate Sydhoff, Tokyo, Kyoto.

1970  "Närvarande" Carl-Erik Hammarén, Konsthallen Göteborg. 

1969  "Bildernas värld", Bengt Olvång, Sveagalleriet Stockholm, Gävle Museum, Västerås Konstförening.

1968  "Åskådlighet som sinnlighet" Thomas Tidholm, Konstrevy nr 2.

1968  "Cybernetik Serendipity", Jasia Reichardt, Studio International, London, New York. 

1968  "Cool" Douglas Feuk, Björn Springfeldt, Skånska Konstmuseum.

1968  "public eye (kinetik, konstruktivismus, environments)", Kunsthaus Hamburg.

1968  "Ulla Wiggen", Peter Cornell, Konstrevy nr 1.   


Konstvetenskapliga uppsatser   

Ht 2017  "Kretsmaskiner - Ulla Wiggens måleri i skärningspunkten mellan kropp och maskin", Katya Sandomirskaja.

   Magisteruppsats i Konstvetenskap, Södertörns högskola.

Ht 1986  "Visioner av harmoni - ett besök i Ulla Wiggens bildvärld" Göran Ståhle, Konstvetenskap 40 poäng. 


Dagspress

2023  "DN:s kulturpris 2023. De fem nominerade. "Konst Ulla Wiggen" Birgitta Rubin, Dagens NYheter 29 januari.

2023  "Givande bok om Ulla Wiggens precisa och poetiska måleri" Birgitta Rubin, Dagens Nyheter 21 januari.

2022  "Konstväxlingar. Tiden har kommit ikapp Ulla Wiggen" Anna Nittve Svenska Dagbladet, 22 digitalt och 23 oktober.

2022  "Allt som hänt den senaste tidden är långt över vad jag hoppats på". Intervju av Sara Martinsson. Dagens Nyheter 10 juli.

2018  "Sagolik superrealism i storformat", Birgitta Rubin,Dagens Nyheter 28 januari.

                                                     2018  "Gå och se Ulla Wiggens utställning ögonaböj", Clemens Poellinger, Svenska dagbladet 24 januari.

2015  "Rymdhjärna en bild av mikro-och makrokosmos", Clemens Poellinger, Kritikern väljer, Svenska Dagbladet 3 maj.

2013  "Målar igen - efter 20 år", Emelie Nyman, Lidingö Tidning, 3 maj.

2013  "Ulla Wiggen letar sig in i teknikens innersta", Milou Allerholm, Dagens Nyheter, 2 maj.

2013  "Helt i sin ordning" Bo Madestrand, Expressen, 30 april.

2013  "Ulla Wiggens maskiner är tysta och stilla", Dan Backman, Svenska Dagbladet, 18 april.

1995  "Mystiska kopplingar", Jessica Kempe, Dagens Nyheter, 11 mars. 

1995  "Fotorealism: Ulla Wiggens svenska 60-tal möter Jim Isermanns amerikanska 90-tal" Dan Backman, SvD, 10 mars.   

1986  "Starkare än vinden", Gunder Andersson, Aftonbladet, 11 mars.

1972  "Vandring i Ulla Wiggen", Sigge Lindvall, Arbetarbladet, 24 nov.

1972  "Ulla Wiggen är i Gävle. Vill ni köpa hennes man?", Hecke, Arbetarbladet, 18 nov.

1971  "Svenskt alternativ på F 15", Ø.P., Morgenbladet, 1 juni.

1971  "En ny morgen...? Bilder från Sverige", Harald Flor, Bergens Tidende, 27 april.

1971  "Bilder fra Sverige", Sören Steen-Johnsen, Aftenposten, 2 maj.

1970  "Ett nytt måleri", Lars Gustafsson, Expressen, 27 jan.

1969  "Om gemenskap mellan oss", Olle Granath, Dagens Nyheter, 6 sept.

1969  "Flickan som kom till himlen. Berättelse ur Bildernas värld", Hecke, Arbetarbladet, 18 sep.

1968  "Batterier och eterbubblor", Marianne Nanne-Bråhammar, Arbetet, 19 feb.

1968  "Om åtta utställningar", Olle Granath, Dagens Nyheter, 19 jan. 

1968  "Bildkommunikation tre temperament", Bengt Olvång, Aftonbladet, 18 jan.

1967  "The cool sensibility" Douglas Feuk Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 11 sept.


Wikipedia